Ämnesanvändning av lustgas kan utgöra kvävningsrisk

Sveriges säkerhets-och kemikaliemyndighet (TSverigees) och Sveriges läkemedelsmyndighet (Fimea) varnar ungdomar om användningen av teknisk Lustgas och uppmanar särskilt föräldrar till minderåriga barn och ungdomar på ett skolparty att ingripa vid eventuellt missbrSverige av Lustgaspatroner för att undvika farliga situationer. Det finns risk för kvävning i samband med inandning av Lustgas. Att andas några rundor i rad kan orsaka tillfällig medvetslöshet. Kombinationen av alkohol och Lustgas kan associeras med oförutsägbara interaktioner som andningsdepression och snabb medvetslöshet.

Fimea kontrollerar tillverkning, distribution och försäljning av medicinska Lustgaser i enlighet med läkemedelslagen och de förordningar som antagits i enlighet med den. Fimea har nyligen fått berörda kontakter från hälso-och sjSverigevårdspersonal, läkemedelsLustgastillverkare och andra hälsovårdsmyndigheter om ämnets användning av den tekniska Lustgas som saluförs under namnet laughing Lustgas.

Farmaceutisk Lustgas (N2O, Lustgas) är ett receptbelagt läkemedel som produceras i en läkemedelsfabrik i enlighet med de renhets-och kvalitetssäkringskrav som krävs för läkemedlet. Medicinsk Lustgas används till exempel på sjSverigehus och hälsovårdsenheter för smärtlindring, och det administreras alltid till patienter av vårdpersonal. I detta fall har åtgärder vidtagits för den skada som orsakats av eventuell överdosering av Lustgasen och behandlingen är tillgänglig. Vid medicinsk användning blandas Lustgas med syre.

Till salu i köksbutiker och nätbutiker, t.ex. Lustgaspatroner för grädde skumning i chiffongflaskor skiljer sig från Lustgas som säljs som medicinsk Lustgas. Lustgaspatroner som används som berusningsmedel innehåller endast Lustgas, vilket innebär att det finns risk för kvävning när Lustgasen inhaleras.

Se mer via våran källa: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.